Så kan du tänka kring barnportföljen

När du ska bygga upp barnens portfölj är det lika viktigt som alltid att ha en strategi. Att diversifiera och ha en noggrann planering för placeringarna är en fördel om du vill sprida riskerna. Oavsett vad du investerar i ska du alltid läsa på om tillgångsslaget. När du ska spara […]

Läs mer →

Därför ska du skriva ett testamente

Att skriva ett testamente är viktigt för att du ska kunna fördela arvet efter dig som du önskar. För att testamentet ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formaliteter. Ta hjälp av en juridiskt kunnig person för att testamentet ska bli rätt och lagligt. När du har barn och du […]

Läs mer →

Förbered trygghet åt ditt adoptivbarn

Att adoptera kan vara en ganska lång och komplicerad process men när det äntligen är dags att få hem den nya familjemedlemmen är all byråkrati och väntan som bortblåst. Nu börjar ett liv av glädje och kärlek, och naturligtvis trygghet på alla sätt och vis. För alla barn är det […]

Läs mer →

Större bostad inför adoption

Du som längtar efter att få ta emot ett barn till din familj genom adoption har säkert gått igenom alla de regler och föreskrifter som en adoption kräver. I adoptionsprocessen finns specifika krav på den adopterande familjen för att en adoption ska bli godkänd. Att familjen inte är trångbodd är […]

Läs mer →

Kontakt med biologisk familj

Efter en nationell adoption är det inte helt ovanligt att en adoptivfamilj kan bli kontaktad av den biologiska familjen endera via socialtjänsten eller direkt av den biologiska familjen. Det är inte ovanligt att man som adoptivfamilj behöver råd och stöd i en sådan situation. Det är viktigt att komma ihåg […]

Läs mer →

Ekonomi och adoption

Att adoptera är en möjlighet för blivande föräldrar att antingen bilda familj eller utöka sin familj med fler barn. Det ger också övergivna barn ett sätt att få en egen familj, men det är dyrt och ställer krav på dig och din ekonomi. Här kan du läsa mer om vad […]

Läs mer →