Att adoptera kan vara en ganska lång och komplicerad process men när det äntligen är dags att få hem den nya familjemedlemmen är all byråkrati och väntan som bortblåst. Nu börjar ett liv av glädje och kärlek, och naturligtvis trygghet på alla sätt och vis.

För alla barn är det viktigt med ett säkert hem, och det inkluderar allt från lugn och harmoni till fysiska säkerhetsåtgärder som exempelvis grindar, andningslarm och kantskydd. Du kan handla hem allt sådant, och mycket mer, från https://www.homesafety.se som inte bara har fysiska produkter att erbjuda, utan dessutom kan komma på hembesök och ge rådgivning om vad som behöver åtgärdas i ditt hem. Genom att prioritera säkerheten kan du ge ditt barn den bästa starten i livet.

Stärk självkänslan och den inte tryggheten

Den kanske allra vanligaste frågan som kommer upp på tapeten vid adoption är när och hur adoptivföräldern ska berätta för sitt barn att det kommer från andra biologiska föräldrar. Enligt Barnombudsmannen är det här en rättighet och föräldrar uppmuntras att berätta så tidigt som möjligt så att det inte kommer som en chock senare i livet. Ett bra och naturligt sätt att förmedla informationen på är att redan under ett mycket tidigt stadium berätta för det lilla barnet hur det blivit utvalt och att föräldrarna blev så förtjusta i det att de bestämde sig för att ta hem det.

Det adopterade barnet behöver ofta extra mycket så kallad anknytning för att känna det starka band till sina nya föräldrar som alla barn får tidigt. Beroende på hur gammalt barnet är vid ankomsten kan det ta olika lång tid men i alla fall är det viktigt att föräldrarna ägnar mycket tid tillsammans med det lilla livet.

Fråga och läs på

Det finns många böcker och poddar som behandlar ämnet adoption som kan komma att bli till stor hjälp. De diskuterar ämnet från många olika synvinklar och behandlar både barnets och förälderns perspektiv. Att tala med andra adoptivföräldrar eller en barnpsykolog är också en god idé.