Efter en nationell adoption är det inte helt ovanligt att en adoptivfamilj kan bli kontaktad av den biologiska familjen endera via socialtjänsten eller direkt av den biologiska familjen. Det är inte ovanligt att man som adoptivfamilj behöver råd och stöd i en sådan situation.

Det är viktigt att komma ihåg att alla juridiska och rättsliga band klipps mellan den biologiska familjen och barnet vid en adoption. Umgängesrätten försvinner för de biologiska föräldrarna när barnet blir bortadopterat, och barnet förlorar arvsrätten till de biologiska föräldrarna.

Barnet likställs rättsligt med adoptantens biologiska barn på alla sätt, även när det kommer till arvsrätt och umgängesrätt. Konsultera alltid en advokat när du har juridiska eller rättsliga frågor runt en adoption. Adoptanten har samma skyldigheter gentemot sitt adoptivbarn som gentemot sina biologiska barn.

Behov för råd och stöd i situationen

När den biologiska familjen tar kontakt med adoptivföräldrarna, eller barnet, kan adoptivfamiljen känna behov för råd och stöd i situationen. Du bör då som adoptivförälder vända dig till socialtjänsten för stöd i hur du kan besluta dig om huruvida du eller ditt barn önskar en sådan kontakt eller inte. Du kanske som adoptivförälder eller adoptivbarn känner att du, eller ni, behöver extra tid att tänka innan ni beslutar er för hur ni vill göra med en sådan kontakt. Socialtjänsten har informationsmaterial om huruvida de kan ge stöd och råd i sådana situationer.

Konsultera advokat för juridisk rådgivning

Om du är det minsta osäker på vad som gäller juridiskt bör du tänka på att du alltid kan konsultera för att få information om vad som gäller enligt lag, samt hur du ur ett juridiskt perspektiv på bästa sätt bör hantera situationen.