Många längtar efter att skaffa barn, men alla har inte möjlighet att skaffa biologiska barn. Adoption är en bra lösning för barnlösa, men villkoren för att få adoptera i och till Sverige blir hårdare och hårdare.

Både handläggare för adoption och länderna som barnen kommer ifrån har höga krav på dem som vill adoptera. Alla känner inte till att åldersgränsen för att få adoptera ett barn är 25 år, så de gäller att ställa sig i kön direkt. Köerna är ofta långa och vägen från barnlösheten kan ofta kännas tuff. Hos Myndigheten för Familjerätt och Familjestöd finns mer information om internationella adoptioner. En stabil ekonomi är ett krav och kan styrkas genom att man blir beviljad lån, på consector.se är det enkelt att fylla i en ansökan för att få bankernas lånerbjudanden jämförda kostnadsfritt. Detta är viktigt då det visar att barnet kan försörjas för ordentligt, dålig ekonomi gör ofta att adoptioner inte beviljas.

En lång process som inte alltid går igenom

Vägen till adoption är en lång process och kräver godkännanden i flera led. Enligt Expressen är kraven olika från olika länder, men liknande regler från bland annat Kina, Colombia och Sydkorea är adoptionsansökande måste varit gifta i 2-3 år, vara av god hälsa, helst inte vara över 40 år gamla och inte ha ett för högt BMI. Den kulinariska profilen Edward Blom och hans fru tillhör dem som fått avslag för adoption, för att han vägde för mycket.

När allt det var gjort och vi tänkte att nu skulle vi få tillståndet så att vi skulle kunna börja söka. Då säger de att ”ja förresten du väger 50 kilo för mycket”. Vi visste att Kina hade en sån regel, men inte att Sverige hade det. Det var väldigt diskriminerande. Säger Edward Blom i TV4, Malou efter 10.

Babylyckan gick i kras, precis som för så många andra som önskar att adoptera. Att överklaga mot en adoptionsdom är inte lätt, därför är det viktigt att ta reda på alla krav kring adoptionen innan ansökan och inte förvänta sig ett godkännande.