Det finns i lagens ögon ingen skillnad mellan adoptivbarn och biologiska barn. Ett adopterat barn ärver adoptivföräldrarna på samma sätt som biologiska barn. Utöver barns laglott kan det resterande arvet fördelas efter önskemål. Detta görs lämpligast genom att upprätta ett testamente.

När det kommer till arv och barn finns det mycket att tänka på. Ett adopterat barn likställs med biologiska barn. Enligt lagen finns det ingen skillnad mellan biologiska barn och barn som är adopterade. Ett adoptivbarn har helt enkelt samma rättigheter som ett biologiskt barn. Adoptivföräldrar har å sin sida samma skyldigheter till ett adoptivbarn och biologiska barn. Om du vill veta mer om hur arv fungerar, lär dig mer om arvsrätt och få koll på läget. Det är bra att veta vad som gäller när det kommer till arv och barn. När ett barn adopteras finns det inte längre några lagliga band som binder barnet till de biologiska föräldrarna. Adoptivbarn har alltså ingen rätt att ärva sina biologiska föräldrar.

Barn har rätt till sin laglott

Det är alltid en bra idé att skriva ett tydligt och giltigt testamente. Ett testamente är ett dokument där du skriver ner hur du vill att dina tillgångar ska fördelas den dagen du inte finns mer. När en person inte har några barn kan denne välja att testamentera hela arvet efter egna önskemål. Om det finns barn med i bilden har de alltid rätt till sin laglott. Alla dina barn har rätt till sin arvslott och den är hälften av din kvarlåtenskap. När det finns flera barn ska laglotten fördelas på antalet barn och det spelar ingen roll om något barn är adopterat eller inte.

Testamente måste bevittnas

Om du har önskemål om att någon specifik ägodel, fastighet eller mark ska tillfalla en speciell person måste detta framgå med all tydlighet i ett testamente. Det är inte sällan som det uppstår tvister efter att en person avlidit. När du ska upprätta ett testamente kan det vara en god idé att ta hjälp av en jurist inom arvsrätt för att allt ska bli rätt. Ett testamente behöver ha en viss formalia och undertecknas av två oberoende personer.