Att skriva ett testamente är viktigt för att du ska kunna fördela arvet efter dig som du önskar. För att testamentet ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formaliteter. Ta hjälp av en juridiskt kunnig person för att testamentet ska bli rätt och lagligt.

När du har barn och du vill fördela arvet efter dig på ett speciellt sätt är det en bra idé att skriva ett testamente. När du ska skriva ett testamente kan det vara bra att ta hjälp av en jurist eller advokat. Om du vill ha riktigt bra hjälp ska du anlita https://www.advokatlanderdahl.se/ som är experter på familjerätt. De har lång erfarenhet och kan hjälpa dig med alla frågor och funderingar som du har kring testamente och arv.

Testamente är viktigt för att kunna fördela arv enligt önskemål

Genom att skriva ett testamente bestämmer du hur dina tillgångar ska fördelas när du har avlidit. Det är väldigt viktigt att testamentet uppfyller alla formkrav som krävs för att det ska vara giltigt. Allt utom bröstarvingarnas laglott kan du välja att testamentera till vem du vill. Barn till sambor och icke gemensamma barn till gifta par har rätt att få sitt arv direkt efter att föräldern har dött, detta gäller oavsett vad som står i testamentet. För att ett testamente ska vara giltigt måste det bevittnas av två personer och vara utformat på rätt sätt. Det bästa är att rådfråga en juridisk kunnig person när det kommer till formuleringar för att säkerställa att testamentet uppnår sitt syfte och är korrekt. Om du har barn och speciella önskningar kan det vara en bra idé att redan när du skrivit ditt testamente förklara för dem hur du tänker och hur du vill ha det.

Adopterade barn har samma arvsrätt som biologiska barn

Om du adopterar ett barn anses det barnet vara ditt. Adopterade barn är i lagens ögon inte längre barn till de biologiska föräldrarna. När en adoption går igenom upphör även rätten för barnet att ärva de biologiska föräldrarna. Barnet kommer istället att ärva sina adoptivföräldrar. Det är ingen skillnad mellan adopterade barn och egna barn som är biologiska, adopterade barn likställs med biologiska barn helt enkelt. Adoptivbarn har samma rättigheter och skyldigheter.