Tvister inom familjen uppstår i vilka släktkonstellationer som helst. Det är många som frågar oss om vad adopterade barn har för rättigheter. Den vanligaste frågan handlar om ifall ett adopterat barn ärver sina biologiska föräldrar, och svaret är inte alltid glasklart. Det har förekommit uppmärksamma fall där adoptionen inte gick rätt till, och där är det svårare att avgöra vem barnet ärver. 

Är du ett adoptivbarn som känner till dina biologiska föräldrar? Då har du förmodligen ställt dig frågan ifall du ärver dem när de går bort. Strängt taget är svaret nej: när ett barn adopteras likställs barnets rättigheter till de nya föräldrarna fullständigt med ett biologiskt. Det betyder att man inte ärver sina biologiska föräldrar, utan sina adoptionsföräldrar. Däremot kan det skilja sig från fall till fall, beroende på hur adoptionen såg ut när det genomfördes och vilka papper som har skrivits under och inte. Ett tips vid sådana frågor är att vända sig till en familjejuridik i Göteborg som är specialiserade på tvister och liknande inom släkt och familj. De kan då studera dina adoptionspapper och avgöra vad som gäller i just ditt fall.

Självklart kan ens biologiska föräldrar skriva i ett testamente att de vill att du ska ärva deras tillgångar, och sådana händelser förekommer. Du kan alltid anlita en jurist om du vill få hjälp med att se över testamentet.

Anlita en jurist

Lagen om adoption ändrades 1970. Det är därför inte ovanligt att det förekommer fall där man ärver sina biologiska föräldrar beroende på hur och när adoptionen genomfördes. Det har till exempel varit mycket skriverier i media om adoptioner från Chile som förekom på 70- och 80-talet som många menar har varit ren människohandel. Även Aftonbladet skriver om detta.

Idag kan adopterade barn ta reda på om deras biologiska föräldrar skrev på ett papper där de avsäger sig sitt föräldraskap. Man kan också söka upp sina biologiska föräldrar. Det är dock inte alla som vill det. Det viktiga är att varje barn får avgöra från fall till fall hur den vill gå vidare i en sådan process.