Du som längtar efter att få ta emot ett barn till din familj genom adoption har säkert gått igenom alla de regler och föreskrifter som en adoption kräver. I adoptionsprocessen finns specifika krav på den adopterande familjen för att en adoption ska bli godkänd. Att familjen inte är trångbodd är ett sådant krav. Ni kan alltså behöva köpa en större bostad för att kunna adoptera.

I den känsliga adoptionsprocessen har myndigheterna möjlighet att säkerställa att ett redan utsatt barn inte hamnar i ännu ett utsatt läge. Även om du med säkerhet har full förståelse för detta, kan det kännas hårt när en i övrigt perfekt adoptionsfamilj blir underkänd med anledning av svårigheter att få bolån.

Bolån utan fast anställning

Många människor med ett fritt arbetsliv som frilansare eller egenföretagare blir tyvärr nekade bolån.

“Det är ditt ansvar att övertyga banken om att din inkomst är minst lika pålitlig som den du hade fått om du haft en fast anställning”, skriver reporter Joakim Båge i Aftonbladet.

Det finns dock ingen anledning att misströsta, eftersom det finns aktörer på marknaden som gärna omprövar storbankernas negativa beslut – Läs mer här för att bilda dig en uppfattning om bolåneformen.

Frilansande artisten Anna Stadling kan tjäna som inspiration för dig som vill adoptera ett barn till en familj med ett fritt arbetsliv.

Trångboddhet enligt svensk norm

Den svenska definitionen av trångboddhet gör gällande att hushållets medlemmar behöver varsitt sovrum, samt ett vardagsrum och ett kök. Normen är under utredning, men är fortfarande giltig i exempelvis en adoptionsprocess. Att det finns lämpliga skolor i närheten av bostaden är också en sak du behöver tänka på i jakten på det stora boendet till dina drömmars familj.