Så fungerar det med arv och adoptivbarn

Det finns i lagens ögon ingen skillnad mellan adoptivbarn och biologiska barn. Ett adopterat barn ärver adoptivföräldrarna på samma sätt som biologiska barn. Utöver barns laglott kan det resterande arvet fördelas efter önskemål. Detta görs lämpligast genom att upprätta ett testamente. När det kommer till arv och barn finns det […]

Läs mer →

Förbered trygghet åt ditt adoptivbarn

Att adoptera kan vara en ganska lång och komplicerad process men när det äntligen är dags att få hem den nya familjemedlemmen är all byråkrati och väntan som bortblåst. Nu börjar ett liv av glädje och kärlek, och naturligtvis trygghet på alla sätt och vis. För alla barn är det […]

Läs mer →

Större bostad inför adoption

Du som längtar efter att få ta emot ett barn till din familj genom adoption har säkert gått igenom alla de regler och föreskrifter som en adoption kräver. I adoptionsprocessen finns specifika krav på den adopterande familjen för att en adoption ska bli godkänd. Att familjen inte är trångbodd är […]

Läs mer →

Kontakt med biologisk familj

Efter en nationell adoption är det inte helt ovanligt att en adoptivfamilj kan bli kontaktad av den biologiska familjen endera via socialtjänsten eller direkt av den biologiska familjen. Det är inte ovanligt att man som adoptivfamilj behöver råd och stöd i en sådan situation. Det är viktigt att komma ihåg […]

Läs mer →

Ekonomi och adoption

Att adoptera är en möjlighet för blivande föräldrar att antingen bilda familj eller utöka sin familj med fler barn. Det ger också övergivna barn ett sätt att få en egen familj, men det är dyrt och ställer krav på dig och din ekonomi. Här kan du läsa mer om vad […]

Läs mer →

Adoptera bonusbarn?

Idag är det inte ovanligt med bredare familjespektran än klassiska och biologiska ”mamma-pappa-barn”-konstellationen. Som i många fall är lagen lite långsammare och idag står en bonusförälder utan rättsligt skydd. Idag kan en bonusförälder adoptera ett bonusbarn, men det är inte helt enkelt.  Även om en bonusförälder saknar rättsligt skydd kan […]

Läs mer →