En försäkring för hela livet

En försäkring för barn bör räcka så länge som möjligt, och många försäkringar gäller faktiskt ända till dess att barnet, alltså försäkringstagaren, blir myndigt. Då omvandlas barnförsäkringen till en livförsäkring. Eftersom en försäkring av denna typ förändras på barnets artonårsdag har man som förälder mer att sätta sig in i; […]

Läs mer →