En försäkring för barn bör räcka så länge som möjligt, och många försäkringar gäller faktiskt ända till dess att barnet, alltså försäkringstagaren, blir myndigt. Då omvandlas barnförsäkringen till en livförsäkring.

Eftersom en försäkring av denna typ förändras på barnets artonårsdag har man som förälder mer att sätta sig in i; både villkoren för barnförsäkringen och för livförsäkringen. Detta kan avskräcka en del föräldrar, men fördelarna med denna typ av försäkring brukar ändå överväga nackdelarna. Det är dock viktigt att läsa igenom villkoren ordentligt, och jämföra olika försäkringsbolag. Precis som när det gäller bil- och hemförsäkringar kan villkoren skilja sig åt kraftigt.

En barnförsäkring täcker olycksfall, sjukdomar och handikapp, i många fall ända till dess att ”barnet” fyller 25. Skyddet kan bestå i ett tillskott till det vårdbidrag som Försäkringskassan betalar ut om en förälder måste stanna hemma med ett sjukt barn en längre tid.

Det allra bästa är att skaffa en försäkring redan innan barnet är fött. En gravidförsäkring gäller från och med den tionde graviditetsveckan för mamman, och för barnet från den 26:e graviditetsveckan och fram till dess att barnet är ett halvår gammalt. Sedan omvandlas försäkringen i många fall till en barnförsäkring, som i sin tur kan övergå i en livförsäkring.