Att adoptera är en möjlighet för blivande föräldrar att antingen bilda familj eller utöka sin familj med fler barn. Det ger också övergivna barn ett sätt att få en egen familj, men det är dyrt och ställer krav på dig och din ekonomi. Här kan du läsa mer om vad som krävs och vad det kostar.

När du adopterar ett barn blir du förälder, vårdnadshavare och förmyndare. En adoption är bindande och kan enligt lag inte ogiltigförklaras eller upphävas. Åtagandet kräver med andra ord eftertanke och det finns en hel del regler att följa. Själva adoptionsprocessen är omfattande.

Krav för att få adoptera

barn babyEtt “adopterat barn har precis samma rättigheter som ett barn som är fött i familjen”, enligt barnombudsmannen.

Föräldrarna har också precis samma skyldigheter gentemot ett adopterat barn som ett biologiskt barn.

För att få adoptera måste du som ensamstående eller du och din partner ta kontakt med socialtjänsten i boendekommunen och en medgivandeutredning inleds. Sedan måste du eller ni även gå en föräldrautbildning. Utredningen ska ge svar på sökandes ekonomi, hälsa och sociala relationer. En stabil ekonomi, ett socialt nätverk samt god fysisk och psyskisk hälsa är viktigt. De blivande föräldrarna måste också ha fyllt 25 år. Utredningen tar cirka sex månader och den lämnas till socialnämnden för godkännande när den är klar.

Kostnader och eventuella lån

Det är dyrt att adoptera och därför är det ofta höginkomsttagare som har råd att fullfölja drömmen om ett barn. Om du behöver låna pengar för att ha råd med adoptionen kan du vända dig till Finance pal för att jämföra lån och låna pengar direkt. Staten tillhandahåller ett adoptionsbidrag som ligger på 75 000 kronor per barn. Kostnaden för adoptionen varierar beroende på ursprungsland men ligger runt 80 000 till 200 000 kronor.