Att adoptera är något som har kommit att bli allt vanliga här i västvärlden. För i takt med att allt fler barn lever i dåliga och nästan omänskliga förhållanden på vissa platser, väljer fler vuxna att adoptera istället för att skaffa egna barn.  Viljan att adoptera behöver alltså inte alltid bero på barnlöshet och att man inte kan få egna barn, utan det finns många där ute som av ren moral vill adoptera och ta sig an ett barn ifrån fattiga länder.

Man kan dock konstatera att debatten har varit het kring just adoptioner och reglerna kring detta. Många har kritiserat processerna och hur det fungerat, och menat på att många fattiga länder går offer för barnlösa människor i västvärlden. Detta kan ju dock tyckas vara en cynisk syn på det hela, och ingenting är ju själva verket svart eller vit när det kommer till adoption. Det finns givetvis alltid två sidor av det hela.

Så hur kan man som potentiell adoptivförälder vara säker på att allting sköts precis som det ska och enligt spelets alla regler. Svaret är på detta är svårt, just på grund av att man inte alltid kan vara 100 procent säker på att allt går enligt planerna. Det viktigaste bör dock alltid vara att barnet i fråga prioriteras till max och att dess välmående alltid är i fokus. Det är alltså ingen produkt det handlar om, utan ett människoliv vars välmående och lycka alltid bör prioriteras. Så länge barnets hälsa är i fokus så kommer alltså allting att gå strålande.