När det kommer till adoption är det viktigt att hänga med i vad som gäller lagmässigt, missar i kommunikationen vid adoption kan få stora juridiska konsekvenser och även andra påföljande sådana.

Par barn vinterI en artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur en miss vid en adoption gjorde så att de band som biologiskt sätt finns mellan en mamma och hennes barn, inte fanns juridiskt. Det skedde när Skaraborgs tingsrätt beslutade om att barnet även skulle få en pappa via en adoption, men inte uppfattade att paret som var föräldrar inte var gifta. Mamman i sin tur vill att mannen som följt och hjälpt till att uppfostra hennes son också skulle vara far i lagenlig mening. Men eftersom inte tingsrätten tog reda på att mamman och mannen inte var gifta, och eftersom detta krävs för att båda ska stå som föräldrar, så har sonen nu enligt folkbokföringen bara en förälder. Skarp kritik riktas nu mot tingsrätten av justitieombudsmannen.

Om en sedan lever i ett samkönat äktenskap måste den ena föräldern ansöka om adoption, så här ser lagreglerna ut sammanfattningsvis, tagna ur en artikel från Expressen:

  • När ett gift icke-samkönat par får ett barn tillsammans blir pappan automatiskt registrerad som förälder om paret är gifta.
  • För samkönade par måste den ena föräldern ansöka om adoption.
  • För att kunna adoptera som par eller adoptera inom familjen så måste man vara gift med vederbörande person, det gäller alla.
  • I ett samkönat äktenskap fyller man i en blankett där man talar om att man lever med mamman och att man önskar adoptera barnet.
  • Är barnet över 12 år behöver du någon form av medgivande från barnet.
  • Sen skickar man allt till tingsrätten, familjerätten gör sedan en utredning om lämplighet.
  • Det är fortfarande lättare för tjejer att adoptera

Läs på vad som gäller

Ja det kan te sig lite krångligt, det kan alltid vara bra med lite juridisk rådgivning och hjälp, det kan man få bland annat via dagensjuridik.se, där det går bra att läsa vidare inom de områden som för ens egen del är lite suddiga och oklara.

Vad som händer i lagar och regler är dessutom en rörlig och ständigt pågående process, med lagförslag, remisser och motioner. Så därför kan det vara extra bra att verkligen vara på det säkra att man vet vad lager betyder och hur den gäller samt har koll på krav och liknande vid adoptionstankar.