Allt fler börjar fundera på barnnamn långt innan man ens börjat fundera på att skaffa barn. Detta för att man tror sig kunna paxa ett namn och “skydda” det för sina vänner och bekanta. Men, går det?

12668356-pregnant-woman-with-lots-of-yellow-labels-on-her-bellyOavsett om man väljer att adoptera ett barn, som vi skrivit om här eller om man skaffar ett samlagsbarn så är barnets namn otroligt viktigt och något som man i många år flera år tidigare gått och funderat kring. Det är på grund av att man lägger så mycket vikt vid ett namn så långt innan som namnet blir så laddat och därmed så ofattbart jobbigt om någon i ens närhet skulle välja det. Av den anledningen har man börjat paxa barnnamn skriver Aftonbladet.

Viktigt med det unika

Det blir allt viktigare med att ha ett unikt namn som man lägger otroligt mycket i. Vad många då gör är att säger namnet högt till sin omgivning för att visa att namnet är “taget”. Skulle någon annan sedan välja det namnet kan det bli otroliga svårigheter. Så, vad man borde göra är att hålla sitt namn inom sig, men om man valt ett populärt namn så kan man även gå ut med att “vi kommer att döpa vårt barn till det här namnet” och sedan är det upp till omgivningen att acceptera det eller inte. Egentligen borde det vara upp till var och en att bestämma fritt och kanske även upp till den som föder först. Man kan ställa sig frågan hur viktig vänskapen är. Sedan kan man tänka att om någon annan hann norpa namnet före dig kanske du inte skulle välja det namnet utan att du bör fundera i andra banor.

Populäraste namnet

Här kommer de populäraste flicknamnen från 2014

 • Maja
 • Alice
 • Julia
 • Linnéa
 • Wilma
 • Ella
 • Elsa
 • Emma
 • Alva
 • Olivia

Och här kommer de populäraste pojknamnen:

 • Oscar
 • William
 • Lucas
 • Elias
 • Alexander
 • Hugo
 • Oliver
 • Theo
 • Liam
 • Leo