När man har ett nytt barn är det redan läge att börja fundera på vilken förskola som du vill att barnet ska gå på. Det är till och med kösystem och man bör anmäla sitt barn tidigt på grund av personalbrist. Något man kan fundera över är också om man vill att barnet ska gå i en privatägd eller kommunal skola, det finns för och nackdelar med båda två.
När barnet ska börja förskola kan det ha betydelse för hur hela verksamheten runt om barnen ser ut. Det viktigaste när man väljer förskola är att undersöka hur de arbetar, hur de arbetar och om era värderingar stämmer överens med varandra. Sedan är det värt att komma ihåg hur läroplanen ser ut när man väljer en kommunal verksamhet.

  • Hur ser den privata förskolan på uppfostran
  • Är förskolan styrd som ett kooperativt, ett aktiebolag eller är det en stiftelse
  • Kan du överväga att ha barnet hos en dagmamma om det är något som skulle föredras med hemmamiljö och en mer intimare atmosfär

Inskola ett barn

När ett barn, helst ett som är adopterad, kan ha svårigheter att inskolas då detta innebär att de måste lämnas iväg och på så vis kan barnet få separationsångest.  Det man då gör är att ha en inskolning, den tillåter barnet att få vänja sig med den nya platsen med alla nya barn och personal. Detta brukar hjälpa och barnet kan vänja sig och slipper den värsta chocken, barnet brukar oftast bli ledsna när det är dags att stanna kvar på förskolan själv men det ska gå över och då börjar barnet leka med de andra barnen.