Att vara adopterad kan vara komplicerat, även fast det borde vara som så att barnet tillhör familjen exakt lika mycket som de andra. Och vanligen är det inga som helst problem för den adopterade att fungera i familjen, men problem kan lätt uppstå när föräldrarna dör och det är dags att dela upp arvet mellan syskonen. Är en av syskonen adopterad medan den andra är föräldrarnas biologiska dotter eller son – är det tyvärr lätt att han eller hon anser sig ha mer rätt till familjens ägodelar. Rent rättsligt är så inte fallet, utan om inget annat anges i testamentet ska föräldrarnas ägodelar delas ut rättvist bland alla barn, biologiska eller adopterade.

Tyvärr är det många familjetvister som hamnar i rätten, men så behöver det inte vara – det handlar bara om att hitta rätt system för att dela lika. Handlar det till exempelvis om en stor del land, och barnen i fråga inte kommer överens om de ska sälja tomten eller ha kvar den, så är en smart lösning att stycka av tomten. Det kan man få hjälp med, exempelvis av bocenterbyggtjanst.se, och med det så kan man dela upp det så att en säljer medan den andra behåller en del av tomten. Läs mer om tjänsten tomtförädling där ni får hjälp med att ordna upp detta genom att klicka på bilden nedan:

 

Mer om man undviker arvsbråk kan du läsa i  denna chatt från Sydsvenskan. Där har man tagit upp flera olika familjekonflikter, och tar också upp frågan kring adoption och hur det blir med arvet i familjen då. Det är en intressant och bra läsning som gör att man förhoppningsvis inte hamnar i bråk över ett arv när någon går bort. Det är då man ska sörja personen, inte bråka om pengar eller dylikt.